Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΖΩΜΕΝ ΑΡΙΘΜΩ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: ΖΩΜΕΝ ΙΚΕ

Α.Φ.Μ.: 800895179

Δ.Ο.Υ.: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 144362903000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5

Περιοχή: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Τ.Κ.: 16452

Τηλέφωνο: 2109919289

Fax: 2109919289

email: info@dafoulis.gr

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2017

Κεφάλαιο: 900,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΣΤΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 110058755